Specjaliści w obróbce szkła technicznego home img
Ceramiczne, gięte szkło kominkowe img
Węgier Glass - O szkle wiemy wiecej niz myślisz img
Bezpieczne szkło hartowane img

Szkło kominkowe giete po łuku dostepne jest w róznych wersjach o grubosci 4 lub 5 mm. Dla zakresu promieni R I 230 mm - R < 350 mm, promienie giecia szyb zmieniaja sie co 1 0 mm. Dla zakresu promieni R I 350 mm - R < 500 mm, promienie giecia szyb zmieniaja sie co 20 mm. Dla promieni R I 500, promienie giecia szyb zmieniaja sie co 50 mm.

  Maksimum Wymiar Tolerancja
Wysokość 800 mm h≤500mm ± 1,0 mm
500 mm < h ≤650 mm ± 1,5 mm
h > 650 mm ± 2,0 mm
Długość po łuku 1000 mm  IA ≤ 500 mm ± 1,5 mm
 IA > 500 mm ± 2,0 mm
Minimalny promień R = 250 mm

Szkło kominkowe

Podchodzimy bardzo poważnie do struktury cenowej na nasze wyroby. Staramy się promować firmy producenckie i przygotowujemy ceny indywidualnie w zależności od zapotrzebowania. Z niektórymi firmami preferujemy zamówienia całoroczne, gdzie dostawy ustalane są tygodniowo. Doradzamy zastosowanie odpowiedniego szkła w zależności od wymaganych warunków.

Dostawy najczęściej odbywają się na nasz koszt. Każdy produkt jest objęty ubezpieczeniem, a w przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie formalności przejmujemy na siebie.
Podstawy kominkowe

Podstawy kominkowe produkujemy w różnych kształtach i rozmiarach. Posiadają polerowane krawędzie i zaokrąglone narożniki , dzięki czemu są estetyczne i bezpieczne.
więcej >>>Sznury, taśmy

Sznury i taśmy uszczelniające do drzwi kominkowych.
więcej >>>Parawany kominkowe, ekranyDry Wiper

Wyczyść swoją szybkę kominkową. Dry Wiper to czyszczenie prostsze i łatwiejsze niż innymi środkami w płynie.

Opis ogólny

Ceramika szklana charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Jej delikatna struktura powierzchni jest typową dla procesu walcowania szkła. W procesie produkcyjnym mogą wystąpić lekkie niejednorodności (np. wtrącenia gazowe). Są one objęte kontrolą jakości i nie wpływają ujemnie na funkcję czy walory użytkowe produktu.

Dzięki swojej wyjątkowo niewielkiej rozszerzalności cieplnej szkło ceramiczne jest wytrzymałe na bardzo znaczne wahania temperatur (zmiana i różnice temperatury na powierzchni i wewnątrz szyby).

   

Obróbka

Szkło ceramiczne może być obrabiane mechanicznie wszystkimi metodami stosowanymi przy obróbce szkła (np. wiercenie). Nadaje się szczególnie na szyby do pokojowych urządzeń grzewczych (piecyki i kominki).

Odporność

Powierzchnia szyb ceramicznych stosowanych w piecykach jest bardzo odporna na uszkodzenia. Przy eksploatacji w krytycznych warunkach (np. przy wysokiej zawartości siarki w materiale opałowym może wystąpić matowienie szkła) przed rozpoczęciem eksploatacji należy przeprowadzić praktyczne próby.

Dane termiczne

Średni współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: (20-700 ºC)

α (20-700) = (0,0 ± 0,3) · 10-6 K-1

Odporność na różnice temperatur (TUF)

Odporność na różnicę temperatur (TUF) określa zdolność szyby do wytrzymania różnicy temperatur pomiędzy gorącym środkiem szyby (strona rozgrzana) a zimnym brzegiem szyby (temperatura pokojowa).

Wartość TUF oblicza się metodą standardową. Jako wartość TUF podaje się różnicę (w K) pomiędzy maksymalną temperaturą gorącej powierzchni szyby mierzoną na jej środku a temperaturą zimnego brzegu szyby (pokojową), przy przekroczeniu której należy się liczyć z pęknięciem wywołanym naprężeniami termicznymi.

Orientacyjne wartości TUF dla zastosowań, w których pęknięcie szyby nie jest niebezpieczne (powierzchnie w stanie typowym dla warunków przeciętnej eksploatacji):

  • Przy krótkotrwałych obciążeniach (< 100h): TUF = 700K
  • Przy długotrwałych obciążeniach (≥100h): TUF = 650K

Odporność na nagłe zmiany temperatur (ASF): Odporność na nagłe zmiany temperatur ASF ceramiki szklanej określa zdolność szyby do wytrzymania szoku termicznego, wywołanego przez polanie gorącej szyby zimną wodą.

W związku z prawie zerowa termiczną rozciągalnością liniową szok termiczny wywołany przez polanie zimną wodą powoduje zaledwie niewielkie naprężenia. Dlatego tez odporność ceramiki szklanej na nagłe zmiany temperatur jest ograniczona wyłącznie najwyższą temperaturą jej zastosowania.

Najwyższa temperatura użytkowania:

  • przy krótkotrwałych obciążeniach (łącznie <100h): Tmax=750 ºC
  • przy długotrwałych obciążeniach (łącznie ≥ 100h - 10.000h): Tmax=680 ºC

Podane najwyższe temperatury użytkowania obowiązują tylko przy równoczesnym przestrzeganiu wymienionych wcześniej wartości TUF.

Wytrzymałość udarowa i dynamiczna szyb ceramicznych zależy od sposobu zamontowania, rozmiarów i grubości szyby, rodzaju obciążenia udarowego wielu innych czynników.

Montaż i eksploatacja

Dla szyb ceramicznych obowiązują takie same warunki eksploatacji i montażu jak dla innych wyrobów ze szkła.

Ustalając wymiary ram i szyb należy brać pod uwagę różne współczynniki rozszerzalności cieplnej oraz ewentualne tolerancje wykonawcze szyb oraz materiałów używanych na ramy.

Jeżeli z przyczyn konstrukcyjnych konieczne jest zaciśnięcie szyby w ramie, należy przestrzegać, aby siła nacisku była równomiernie rozłożona na całej powierzchni szyby pod ramą (aby nie działała punktowo).

Rama w której będzie zamontowana szyba, nie może być zwichrowana. Jeżeli nie da się uniknąć niewielkiego skręcenia ramy, należy zastosować odpowiednią trwale elastyczną uszczelkę, która zapobiegnie przeniesieniu się zwichrowania ramy na szybę.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu ceramiki szklanej z metalem (lub elementami innych twardych materiałów). Jako przekładkę pomiędzy ceramiką szklaną i metalem zalecamy trwale elastyczne, termoodporne materiały, takie jak np. sznury i uszczelki z wełny mineralnej, taśmy z glinokrzemianu i inne.

Czyszczenie i konserwacja

Ponieważ zmiany powierzchni mogą być wynikiem sposobu czyszczenia, należy stosować środki czyszczące przeznaczone dla szkła kominkowego i postępować zgodnie z instrukcją czyszczenie oraz pielęgnacji szyb do piecyków ze szkła ceramicznego . W żadnym przypadku nie wolno używać środków do szorowania, ani innych preparatów żrących.

 

Podchodzimy bardzo poważnie do struktury cenowej na nasze wyroby. Staramy się promować firmy producenckie i przygotowujemy ceny indywidualnie w zależności od zapotrzebowania. Z niektórymi firmami preferujemy zamówienia całoroczne, gdzie dostawy ustalane są tygodniowo. Doradzamy zastosowanie odpowiedniego szkła w zależności od wymaganych warunków.

Dostawy najczęściej odbywają się na nasz koszt. Każdy produkt jest objęty ubezpieczeniem, a w przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie formalności przejmujemy na siebie.

  • Szkło kominkowe gięte >>
  • Szkło kominkowe sferyczne >>
  • Szkło kominkowe płaskie >>

Patrząc na nowe trendy, szkło kominkowe-ceramiczne można dekorować różnymi kolorami specjalnej farby ceramicznej odpornej na wysokie temperatury.

Najbardziej popularny jest pas maskujący naniesiony na dolną część szyby do kominka, lub na jej trzy części, bądź malowany dookoła. Jest to pas o szerokości około 60mm, składający się z pełnego koloru oraz różnego rodzaju maskownic np. z stopniowo zmniejszających się kropek. Najczęściej używanym kolorem jest barwa czarna RAL 9005, która potrafi ukryć niektóre techniczne części ramy. Tworząc przy tym wrażenie powiększenia płomienia.

Sitodruk powinien zawsze znajdować się na wewnętrznej stronie, w przypadku szkła kominkowego.

Projekt UE - Fundusze Europejskie Program Regionalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Firma przyjazna nauce - Węgier Glass
Nasze atuty
Jakość Węgier Glass
Profil technologiczny - Węgier Glass
Normy w Węgier Glass
Umiejętności
Badania w Węgier Glass
O szkle wiemy
więcej niż myślisz...
cert01cert02
Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR