Specjaliści w obróbce szkła technicznego home img
Ceramiczne, gięte szkło kominkowe img
Węgier Glass - O szkle wiemy wiecej niz myślisz img
Bezpieczne szkło hartowane img

Nadrzędnym celem działalności Firmy jest dostarczanie naszym Klientom wysokiej jakości wytwarzanych produktów. W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełnione były normy jakości i wymagania prawne, które wyznaczają podstawy do pełnej zaufania współpracy z Klientami. Chcemy być postrzegani na rynku jako ci, którzy zawsze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkich użytkowników wyrobów naszej firmy. Nasza silna motywacja na rzecz poprawy jakości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwalają osiągnąć zamierzone efekty umożliwiające dalszy widoczny rozwój firmy.


Przyjęte cele jakościowe:
 • stałe modernizowanie procesów technologicznych i ulepszanie
 • produkowanych wyrobów,
 • systematyczne poszerzanie oferty produkcyjnej,
 • dobór dostawców spełniających wysokie wymagania jakości,
 • budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach
 • sterowania systemami jakości,
 • utrwalenie znaku firmowego jako gwaranta wysokiej jakości.

Wyznaczone cele osiągniemy poprzez:
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • systematyczną analizę zadowolenia Klientów,
 • indywidualne traktowanie każdego Klienta, zapewniające optymalne dostosowanie oferty do jego wymagań i potrzeb,
 • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemów sterowania jakością,
 • systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia kwalifikacji.

Jako właściciel Firmy „Węgier Glass” jestem osobiście odpowiedzialny za realizacje ustalonej Polityki Jakości i deklaruję konsekwentne jej wdrażanie przeze mnie i podległych mi pracowników.

Wojciech Węgier
Właściciel


 

Nasz system zarządzania jakością jest zgodny z normą DIN ISO 9001:2008.
Stanowi to solidną podstawę w naszej codziennej działalności.
Dla oceny jakości na codzień korzystamy z urządzeń badawczych i sprawdzianów.
Są one systematycznie monitorowane przy współpracy z wyspecjalizowanymi zakładami kalibrującymi urządzenia pomiarowe.

Prowadzimy również regularne kontrole dostaw w celu kontroli naszych dostawców.
W celu poprawy jakości analizujemy ewentualne błędy i wprowadzamy ulepszenia procesów produkcyjnych.

Certyfikat ISO:9001-2009

Nasze atuty
Jakość Węgier Glass
Profil technologiczny - Węgier Glass
Normy w Węgier Glass
Umiejętności
Badania w Węgier Glass
O szkle wiemy
więcej niż myślisz...
cert01cert02